Serpol-Cosmetics

Portal Sygnalistów

System do zgłaszania

W systemie do zgłaszania naruszeń mających związek z pracą można szybko i łatwo zgłaszać obawy odnośnie niewłaściwego postępowania, które może mieć negatywny wpływ na naszą organizację oraz naszych pracowników.

System ten, nie może być wykorzystywany do pomówien lub świadomego składania nieprawdziwych informacji.

Zapewniamy całkowitą poufność wszystkich zgłoszeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Regulamin Zgłosze Wewnętrznych”.

Zgłoś naruszenie

Sprawdź status zgłoszenia

Instrukcja korzystania z portalu zgłoszeń

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych